Seminarium

Wydarzeniem towarzyszącym 21. Międzynarodowej Konferencji Opieki Długoterminowej będzie seminarium pt. „Czas na dobrą zmianę w opiece długoterminowej”, którego organizatorem jest KOALICJA NA POMOC NIESAMODZIELNYM – Związek Stowarzyszeń. Odbędzie się ono 28 września br., o godz. 9.30 – 13.00.

Seminarium jest elementem Kampanii Społecznej CZAS NA DOBRĄ ZMIANĘ W OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ, ukierunkowanej na zainicjowanie debaty publicznej dotyczącej podjęcia systemowych działań na rzecz nowej, skoordynowanej opieki długoterminowej w Polsce.

Podczas tego wydarzenia pragniemy z Państwem przedyskutować podstawowe wyzwania z jakimi musi się zmierzyć polski system ochrony zdrowia, w tym wszystkie zjawiska, z którymi zmaga się od lat opieka długoterminowa. Do wyzwań tych należy: starzenie się społeczeństwa, deficyt fachowych pracowników oraz presja ekonomiczna. W trakcie seminarium zostaną postawione pytania kierowane do uczestników, na które będą oddawane głosy a ich wyniki omawiane podczas paneli dyskusyjnych. Skrócony zapis z debaty wraz z rezultatami głosowania zostanie przekazany Ministerstwu Zdrowia, Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Zdrowotnej oraz Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju

Celem działań Koalicji jest przekonanie opinii publicznej i decydentów do zwiększenia finansowania sektora opieki długoterminowej z dodatkowych środków wynikających z ustawy zwiększającej budżet na ochronę zdrowia do 6% PKB w 2024 roku oraz przekonania opinii publicznej do podjęcia merytorycznej debaty na rzecz systemowych zmian prowadzących do stworzenia nowej, koordynowanej opieki długoterminowej finansowanej ze środków aktualnie rozproszonych po różnych resortach rządowych.

program seminarium (plik pdf)