26 września 2018

17:00
Uroczyste otwarcie
Jadwiga Jośko-Ochojska (Polska)
Tajemniczy ogród. O dziedziczeniu traumy.

27 września 2018

9:00-11:00
Sesja I - Indywidualne potrzeby a standaryzacja usług. Dylematy współczesnej opieki długoterminowej.
Moderator: Dan Levitt (Kanada)
Dan Levitt (Kanada)
Nowe podejście do starzenia się: to nie tradycyjny dom opieki dla babci.
Jo Croft (Anglia)
Promowanie samodzielności z wykorzystaniem struktury Pozytywnego Ryzyka.
Leszek Guga (Polska)
Godność i indywidualność osoby zależnej. Seni wspiera w opiece.
dr hab. Beata Bugajska (Polska)
Zabezpieczenie zróżnicowanych potrzeb opiekuńczych niesamodzielnych osób starszych – rozwiązania wdrażane w Szczecinie.
11:30-13:00
Sesja II - Wizerunek instytucji opieki długoterminowej – jak go świadomie budować?
Moderator: Magdalena Jaworska-Nizioł (Polska)
Magdalena Jaworska-Nizioł (Polska)
Ujarzmić czwartą władzę.
Jeroen van den Oever (Holandia)
Wizerunek domów opieki. Mylące doświadczenie z najdroższego w Europie systemu opieki nad osobami starszymi.
dr hab. Paweł Dobski prof. nadz. UEP (Polska)
Relacyjna koncepcja marketingu w opiece długoterminowej.
14:00-16:20
Sesja III - Z czym mierzy się świat? Różne aspekty opieki nad osobą niesamodzielną.
Moderator: prof. Daniela Soitu (Rumunia)
Nobumasa Ohmori (Japonia)
System Opieki Długoterminowej w Japonii.
prof. Daniela Soitu (Rumunia)
Czy możemy pozytywnie ukształtować życie osób starzejących się? Pragnienia, zasoby i życiowe lekcje.
Heather Johnson (USA)
Tworzenie różnicy pomiędzy nocą a dniem – kreowanie kultury regenerującego snu.
dr n. med. Czajkowska Wiera Władimirowna (Ukraina)
Starzenie się społeczeństwa Ukrainy: wnioski i perspektywy.
  ( )
16:50-18:00
Sesja IV - Zarządzanie w opiece długoterminowej w warunkach braku personelu.
Moderator:
Volker Rasche (Niemcy)
Kierowanie personelem: „Tak, aby najlepsi pozostali”
Beata Leszczyńska (Polska)
Rosnący problem braku wykwalifikowanej kadry pielęgniarsko-opiekuńczej największym wyzwaniem w opiece długoterminowej

28 września 2018

9:30-12:30
Warsztaty
Leszek Guga (Polska)
Komunikacja z podopiecznym i rodziną - jak poruszać trudne zagadnienia
9:30-12:30
Wydarzenie towarzyszące:
Organizator: KOALICJA NA POMOC NIESAMODZIELNYM
Związek Stowarzyszeń (Polska)
Seminarium - Czas na dobrą zmianę w opiece długoterminowej (więcej...)